Fakta om PensionsGruppen ApS

Ifølge lovgivningen skal vi orientere dig om en række forhold, før vi rådgiver dig, blandt andet om hvem vi er, hvor vi bor, hvordan du kan klage over afgørelser m.m. Så her er en række fakta:

PensionsGruppen ApS er forsikringsformidler. PensionsGruppen er beliggende på følgende steder:

PensionsGruppen Horsens ApS 
Holmboes Allé 1, 11. sal
8700 Horsens.

PensionsGruppen Esbjerg/Sønderborg ApS
Dokken 16A
6700 Esbjerg

PensionsGruppen Herning/Viborg/Ikast ApS
Svanekevej 2
7400 Herning

PensionsGruppen Sjælland/Holmegaard ApS
Kalkerupvej 32
4684 Holmegaard

Vi er optaget i Finanstilsynets offentlige register over virksomheder, der har fået tilladelse som forsikringsformidlere. Tilladelse og registrering kan bekræftes i Finanstilsynets register, der kan findes på finanstilsynet.dk.

PensionsGruppen ApS handler på vegne af pensionsselskabet Skandia Link Livsforsikring A/S, CVR-nr. 20952237 samt Forenede Gruppeliv, CVR-nr. 64015028.

Vi er kontraktligt forpligtet til udelukkende at benytte Skandia Link Livsforsikring A/S, CVR-nr. 20952237 samt Forenede Gruppeliv, CVR-nr. 64015028.

Vi yder rådgivning om de forsikringsprodukter, som vores samarbejdspartnere Skandia og Forenede Gruppeliv udbyder, og rådgivningen sker på baggrund af en personlig udfærdiget behovsanalyse.

Pensionsordningen samt forsikringsdækninger oprettes i

Skandia Link Livsforsikring A/S
Kay Fiskers Plads 9
2300 København S
CVR-nr. 20952237

Eventuel gruppelivsdækning oprettes i
Forenede Gruppeliv, CVR-nr. 64015028.

Aflønning

PensionsGruppen ApS modtager provision samt bonus fra Skandia for udført arbejde. I særlige tilfælde kan der indgås aftale med kunden om direkte betaling.

Ejerforhold og indflydelse

PensionsGruppen ApS har ikke en direkte eller indirekte andel på 10 procent eller mere af stemmerettighederne eller kapitalen i noget forsikringsselskab. Og ingen forsikringsselskaber har en direkte eller indirekte andel på 10 procent eller mere af stemmerettighederne eller kapitalen i PensionsGruppen ApS.

Klager over PensionsGruppen ApS

Hvis du vil klage, har du mulighed for at klage til Finanstilsynet. Du kan læse mere om, hvordan du kan klage på Finanstilsynets hjemmeside.

TA-husets oplysninge

Afkast top 3 - en måned