En historie fra virkeligheden

20. december

En aften i maj måned 2016 går Claus Kamstrup ubekymret rundt på en golfbane, men kun få timer senere får han et blackout, som kommer til at ændre resten af hans liv. På det tidspunkt er Claus ansat som kundechef hos Danica Pension

På vej hjem fra golf går det galt for Claus. Han får et ildebefindende og et blackout i bilen. Det medfører, at han får bilen til at accelerere kraftigt og ender i modsatte vejbane. Her rammer han først med stor kraft en parkeret håndværkerbil, som bliver kastet 180 grader rundt i luften og der-efter fortsætter Claus ind i muren på et hus. Det stopper dog ikke her, for bilen forsætter nemlig igennem hækken og ender med at brage ind i hjørnet på nabohuset.

Jeg kunne have slået nogle ihjel

Claus kommer slemt til skade, han brækker både ryggen og flere ribben. Han bliver derfor overført til Aarhus Universitetshospital, for at få lavet en MR-scanning. På scanningen viser det sig, at Claus har en svulst i hjernen som er på størrelse med en kalot. Svulsten var så stor, at den havde skabt et meget kraftigt tryg på hjernen, som har medført det katastrofale blackout.

Claus overlevede operationen for at få fjernet svulsten, men lider fortsat af kraftige bivirkninger den dag i dag. Trætheden er den han mærker mest til, samtidig med at han har fået nogle syns-forstyrrelser, da synsnerven blev trykket. Han lider også af anti-epileptiske anfald, som dog bliver holdt væk ved hjælp af den rette medicin, som Claus skal tage resten af sit liv.

”Jeg havde aldrig forventet at sådan noget ville ske for mig” – fortæller Claus. Derfor kan det be-tale sig at være forberedt på det værste beskriver han. ”Selv havde jeg ikke studset nærmere over det da jeg som ung tegnede min egen pensionsordning med forsikringer, men det var den, som reddede os økonomisk”. Claus havde igennem sit arbejde tegnet en pensionsordning med en tab af erhvervsevne forsikring. Sådan en forsikring går ind og dækker, hvis man skulle komme ud for et uheld, som medfører, at man ikke kan arbejde på sammen plan, som man er vant til.

De første 18 måneder efter ulykken fik Claus udbetalt sit normale lønniveau fra arbejdspladsen. Arbejdspladsen modtog dækningen fra forsikringen, sygedagpenge og ressourceforløbsydelsen, gennem det of-fentlige, så lønudgiften blev omkostningsneutral. Det skabte en tryghed for Claus at lønindtægten var sikret indtil der kom en endelig afklaring på sygeforløbet

Hvad er moralen?

Efter 3½ år blev Claus godkendt til et fleksjob hos PensionsGruppen, hvor han arbejder få timer om ugen, men trods alt indenfor sit oprindelige fag. Økonomisk betyder det, at Claus fortsat får udbetalt sin tab af erhvervsevne forsikring, en fleksjobydelse fra kommunen og løn fra Pensions-Gruppen. Men, Claus er jo desværre ikke et enestående tilfælde. Vi kan alle komme i samme situ-ation, så det er bare vigtigt at have styr på sine forsikringer og derfor hjælper PensionsGruppen en lang række virksomheder og medarbejdere med at sammensætte den mest optimale firmapensi-onsaftale.