Opdatering til kunder

20. november 2019

Vi vil orientere jer om status på den igangværende proces med at flytte jeres firmapension fra Skandia til AP Pension efter AP Pensions køb af Skandia. At sammenlægge to finansielle institutioner er en kompliceret proces, som heldigvis styres og overvåges af Finanstilsynet for at sikre forbrugerne, at alle priser og betingelser forbliver uændrede. Men, selvom det tager også tid, så har AP Pension styret forvaltning af pensionsopsparingen siden 1. januar 2019 og der er indtil videre udsigt til meget flotte afkast i 2019.

Vi forventer at medarbejdernes policer bliver flyttet fra Skandia-platformen til AP Pension pr. 01.04.20. Indtil da vil du fortsat kunne se din aftale på Skandia App’en og på siden ”mit skandia” på www.skandia.dk.

Uændrede priser og betingelser

Alle priser og betingelser fortsætter uændret i det nye år, selvom flere i markedet gerne vil fortælle noget andet. Flytning af policer pr. 01.04.20 er første step og dernæst vil selve firmaaftalen, blive konverteret i løbet af 2020 eller senest i 2021, så indtil videre er alt uændret også på firmaniveau.

Efterhånden som jeres pensionsaftale bliver til en 100% firmapension i AP Pension, vil det give nogle nye muligheder og forbedringer, som for eksempel:

Loyalitetsbonus
AP Pension er 100% kundeejet og betaler en stor del af overskuddet tilbage til alle kunder, der har en depotværdi uanset om ordningen er aktiv, hvilende eller under udbetaling.
Fast afkast
AP Pension har i 100 år har givet stabilt høje afkast og tilbyder, udover de gængse markedsrente produkter, også en gennemsnitsrente (pt. 3%) som eliminerer udsving og risici på invisteringsmarkedet. Fast rente er måske specielt interessant for ældre medarbejdere, med store depoter, der prioriterer sikkerhed højere end investeringsrisiko.
Flydende udløb
Sikrer forsikringsdækninger helt frem til den offentlige folkepensionsalder, dog minimum til 67. år.
AP Bæredygtig
En ny og ansvarlig investeringsmulighed med afsæt i bæredygtighed, som støtter Parisaftalen og lever op til et eller flere af FN’s 17 verdensmål.

PensionsGruppen drives fortsat som et rådgivningsagentur, nu med AP Pension som samarbejdspartner på samme måde som det tidligere har været med Skandia. Vi varetager forsat jeres interesser – både som virksomhedens og medarbejdernes.