4. december 2019

Sygemeldte medarbejdere

PensionsGruppen og AP Pension har øget indsatsen for at hjælpe sygemeldte medarbejdere, så de kommer hurtigere tilbage i arbejde igen. Der er blevet ansat 8 sygeplejersker og socialrådgivere i AP Care til at ”holde vores kunder i hånden” under en længerevarende sygemelding.

Teamet i AP Care er specialister indenfor stress, coaching, hjælp i kommunale forløb samt generel vejledning i bedst muligt at agere i sundhedssystemet. Målet er at kunne hjælpe både virksomhed og medarbejder, så han/hun kommer hurtigst muligt i arbejde igen.

Vi har allerede et godt eksempel, hvor en medarbejder i en mindre virksomhed var ramt af stress og hvor begge parter stod overfor spørgsmålet om, hvordan udfordringen skulle løses. En socialrådgiver fra AP Care deltog i et møde på virksomheden sammen med en repræsentant fra kommunen, medarbejderen selv og arbejdsgiveren. Vores socialrådgiver fik direkte på mødet skaffet en aftale, hvor den stressede medarbejder kunne fastholde tilknytning til virksomheden som virksomhedspraktikant, indtil det kan ændres tilbage til en alm. ansættelse, når stresssymptomerne er væk.

Arbejdsgiveren havde som nævnt haft svært ved at håndtere opgaven med at hjælpe den syge medarbejder, når der i en mindre virksomhed ofte er tætte personlige relationer, hvor det kan være svært at navigere i balancen mellem venskab og ansættelsesforhold. Efterfølgende udtrykker arbejdsgiveren en meget stor tilfredshed med AP Care’s rolle som forstående og støttende rådgiver.

PensionsGruppen glæder sig over, at en pensionsordning i indbetalingsperioden ikke kun skal dække skader, men også kan bruges til at hjælpe medarbejdere med at blive raske og komme i arbejde igen.

Du er velkommen til at kontakte os hvis du vil høre mere.