PensionsGruppen præsentere
Start video

For at bakke op om den bæredygtige udvikling og sikre de næste generationers fremtid, er det nu blevet muligt at investere din pension i bæredygtige initiativer. AP bæredygtig er skabt af AP Pension, som var det første pensionsselskab i Danmark til at lancere en bæredygtig produktlinje. Derfor kan du som kunde hos PensionsGruppen og AP Pension nu også få adgang til denne investeringsmulighed.

Det får du med AP Bæredygtig:

  • Danmarks første fulde produktlinje for bæredygtige pensioner i markedsrente
  • Investeringer, der støtter Parisaftalen og et eller flere af FN’s verdensmål
  • Ansvarlige investeringer
  • Forventet konkurrencedygtigt afkast i forhold til det univers af bæredygtige investeringer, vi kan investere i med AP Bæredygtig.

AP Pensions har længe screenet sine investeringer for netop at sikre, at der ikke investeres i selskaber, som f.eks. producerer klyngebomber, udvinder tjæresand eller overtræder menneskerettighederne. Screeningen fortsætter, men nu tages der yderligere et skridt i den grønne retning. Det betyder, at der med den nye produktlinje, tages et bevidst tilvalg af investeringer, der bidrager positivt til et eller flere af FN’s verdensmål. Der er fokus på reduktion af CO2 udledningen, samt omstillingen af energiproduktionen.

De investeringer som bliver lavet gennem AP Bæredygtig har til fokus at støtte FN’s verdensmål og Parisaftalen. Derfor udvælges aktier, hvor en stor del af omsætningen kan kobles til et af FN’s 17 verdensmål. Dermed kan du som kunde gennem PensionsGruppen og AP Pension få en aktiesammensætning, hvor der i gennemsnit er 50 procent af selskabernes omsætning, der direkte matcher et eller flere af FN’s verdensmål mod kun ca. 20 procent i et bredt globalt aktieindeks. Samtidig stiller AP Bæredygtig et krav om, at aktiebeholdningens CO2 – aftryk skal være mindst 50 procent lavere end i en tilsvarende bredere, global aktieinvestering.

Derudover investerer AP Bæredygtig også i de såkaldte ”green bonds”, som finansierer grønne projekter, der skaber et positivt bidrag til klima og miljø samt en række alternative investeringer som f.eks. havvindmøller, landvindmøller og solceller, som understøtter en bæredygtig omstilling af energiforbruget.

Læs mere om hvad du får via dette link