Siden marts har der været store omvæltninger i vores samfund. Store dele har været lukket og mange af os har arbejdet hjemmefra. Det har betydet at det sociale samvær, vi normalt har med kollegaer, har været sat på pause og reduceret til virtuelle møder. Det kan være en hård omvæltning. Hvis en af dine medarbejdere derfor skulle mistrives fysisk eller mentalt, kan de gennem PensionsGruppen få hjælp og rådgivning af AP Care.

AP Care er en række helbredsvejledere, med speciale inden for en række emner som, stress, coaching, kommunale forløb og generel vejledning. De kan tilbyde den nødvendige støtte og rådgivning hvis en medarbejder ikke har det godt enten fysisk eller mentalt. Formålet med at kunne tilbyde denne hjælp er at forbygge og forkorte sygefravær hos den enkelte.

Gennem en fortrolig og omsorgsfuld samtale kan en helbredsvejleder sammen med medarbejderen finde ud af hvad der skal til for, at han/hun kan få det bedre. Når en medarbejder har søgt hjælp gennem AP Care, er det helbredsvejlederen som er ansvarlig for at der bliver tænkt hele vejen rundt om situationen. Disse vejledere besidder også et stort netværk af eksterne eksperter som kan hjælpe medarbejdere med præcis de udfordringer som vedkommende har. Netværket består f.eks. af fysioterapeuter, psykologer og speciallæger.

Sådan kan du benytte AP Care

Både virksomheder og deres medarbejdere er velkomne til at kontakte AP Care alle hverdage mellem klokken 8.00 og 17.00 på 7080 5020 eller care@appension.dk

Hvis en leder eller HR-afdeling kontakter AP Care på vegne af en medarbejder, skal de på forhånd have skriftligt samtykke fra medarbejderen, f.eks. på e-mail. Hvis AP Care skal ringe medarbejderen op, skal han eller hun ligeledes på forhånd give samtykke via lederen eller HR-afdelingen, f.eks. også via e-mail. Jeres kunder er velkomne til at kontakte AP Care for hjælp til processen.

Helbredsvejlederen er underlagt tavshedspligt.

Skulle der være noget som du har spørgsmål til, er du velkommen til at kontakte os. Ellers kan du læse mere om AP Care via linket